Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Bevoegdheden en taken als schoolbestuur

Een schoolbestuur heeft een ruim pakket aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden; als eindverantwoordelijke moet het heel wat essentiële beslissingen nemen. Welk onderwijs gaan we aanbieden, wie stellen we aan als personeelslid, met welk CLB wensen we samen te werken, …
De gemeenteraad is en blijft het hoogste orgaan in het gemeentebestuur en controleert het beleid op de hoofdlijnen. Daarnaast staat het college van burgemeester en schepenen in voor het dagelijks bestuur van de gemeenteschool. Binnen het college bereidt de schepen van onderwijs de onderwijsdossiers voor, controleert de uitvoering ervan en vertegenwoordigt het gemeentelijk onderwijs. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke ambtenaren en de directeur (of directeuren) van de school (scholen, centra, academies).

Meer informatie: https://www.ovsg.be/extranet/organisatie-en-regelgeving

New Arrivals

ABC van het gemeentelijk onderwijs

een onmisbaar instrument voor iedereen die mee wil bouwen aan kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs