Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: OVSG_logo_Q2de graad bso

Kantoor

BASISVORMING

 

12u

 

AV Godsdienst/Niet-confessionele Zedenleer

2

 

AV Engels

1

O/2/2010/230

AV Frans

1

O/2/2010/228

AV Lichamelijke opvoeding

2

O/2/2002/079

AV Project Algemene Vakken

OF

AV Aardrijkskunde                   1}
AV Geschiedenis                     1} of AV Maatschappelijke vorming 2u
AV Natuurwetenschappen         1
AV Nederlands                         2
AV Wiskunde                           1

*      De vakken afzonderlijk enkel voor 6u

6

O/2/2012/078

 

SPECIFIEK GEDEELTE

 

20u

 

AV Engels

2

O/2/2010/232

AV Frans

3

O/2/2010/231

AV Nederlands

2

O/2/2003/170

TV Toegepaste economie/Kantoortechnieken/Verkoop
TV Toegepaste informatica/Dactylografie

9
4

O/2/2013/169

 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

4u