Leerplannen

LEERPLANNEN BASISONDERWIJS

LEERPLANNEN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLANNEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Woord en dramalessen voor kinderen Woord- en dramalessen voor kinderen
Een kopieermap met kant-en-klare oefeningen en pedagogische tips voor woord- en dramalessen aan leerlingen tussen 6 en 12 jaar.

Meer info: Leerplan

LEERPLANNEN VOLWASSENENONDERWIJS

NIEUWE LEERPLANNEN VOOR DE BASISSCHOOL
Vanaf het schooljaar 2010-2011 gelden nieuwe (deel-)leerplannen van het OVSG voor de basisschool. Bij elk leerplan hoort een aparte publicatie met didactische suggesties. Voor het kleuteronderwijs schreef OVSG een ‘Doelenboek’ en een publicatie over de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Bestellen kan via uitgeverij Politeia.
 

Leerplan Frans & Didactische suggesties bij het leerplan

Beschikbaar vanaf augustus 2010

Het ontwikkelen van een stevige communicatieve vaardigheid is heel belangrijk. Daarom werd aan de vier bekende vaardigheden nu ook 'mondelinge interactie' toegevoegd. Daarnaast wordt in het leerplan Frans gefocust op taalattitudes, hanteren van strategieën en op een postieve houding ten aanzien van de Franstalige socioculturele wereld.

Meer info: Leerplan / Didactische suggesties

Leerplan Nederlandse taal - domeinen taalbeschouwing, strategieën en (inter-)culturele gerichtheid & Didactische suggesties bij het leerplan

Beschikbaar vanaf augustus 2010

Reflectie op taal vergroot de taalvaardigheid van kinderen. De nodige kenniselementen, vaardigheden en strategieën worden hiervoor aangereikt. Bovendien draagt taalbeschouwing bij tot de algemene culturele vorming en een respectvolle houding tegenover talen en taalgebruikers.

Meer info: Leerplan / Didactische suggesties

Leerplan wereldoriëntatie - domein natuur & Didactische suggesties bij het leerplan

Beschikbaar vanaf augustus 2010

Kinderen verwerven zicht op de natuurlijke omgeving en leren er respectvol en zorgzaam mee om te gaan. Ze verwerven ook fundamentele inzichten in het functioneren van het eigen lichaam met aandacht voor de eigen gezondheid en gezonde leefgewoonten. Zowel basiskennis en -inzichten als vaardigheden en attitudes komen aan bod.

Meer info: Leerplan / Didactische suggesties

Leerplan wereldoriëntatie - domein techniek & Didactische suggesties bij het leerplan

Beschikbaar vanaf augustus 2010

Techniekonderwijs heeft als doel kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die ervoor zorgen dat kinderen 'technisch geletterd' worden. De indeling 'techniek begrijpen, hanteren en duiden' biedt antwoorden op vragen van kinderen: hoe werkt het; hoe maak ik het; wat is het nut?

Meer info: Leerplan / Didactische suggesties

Eerder verschenen: ontwikkelingsplan ICT

2008-2009

Het Ontwikkelingsplan ICT geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan een ICT-beleid waarbij het leren van de leerling centraal staat en ICT-middelen op een innovatieve manier worden gebruikt. Voor elke ICT-competentie is een leerlijn uitgewerkt.

Meer info

Doelenboek voor de kleuterschool

Beschikbaar vanaf augustus 2010

In het Doelenboek worden de OVSG-leerplandoelen voor kleuters overzichtelijk samengebracht ter ondersteuning van een doelgerichte kleuterklaspraktijk.

Meer info

Samen over de drempel

Pas verschenen

Samen over de drempel nodigt schoolteams uit om een visie te ontwikkelen en te communiceren over de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar.

Meer info

 

LEERPLANNEN SECUNDAIR ONDERWIJS

LEERPLANNEN (EN LESSENTABELLEN) SECUNDAIR ONDERWIJS

U vertrekt van een schematisch overzicht van alle leerjaren. Klik een leerjaar aan, bv. 3 TSO. Een lijst van alle studierichtingen verschijnt. Kies vervolgens een studierichting, bv. Industriële wetenschappen, en de wekelijkse lessentabel opent. In deze lessentabel wordt naast elk vak het overeenstemmende leerplan vermeld. Klik op het leerplannummer en het leerplan opent. Alle nieuwe leerplannen zijn met fluo aangeduid.

De nieuwe leerplannen 2014-2015 (mei), die voor advies ingediend zijn bij de onderwijsinspectie, kan u per graad raadplegen:

Vragen of opmerkingen? Contacteer Brigitte Lemmens, brigitte.lemmens@ovsg.be  of telefonisch op 02 506 41 80

 

PUBLICATIES EN LEERPLANNEN VOLWASSENENONDERWIJS (gratis te downloaden)
 

Leerplannen lineaire opleidingen
Beroepen

Naar het overzicht netoverschrijdende leerplannen secundair volwassenenonderwijs per studiegebied

Leerplannen lineaire opleidingen
HBO

Elektromechanica HOKT
Toeristische gidsen HOSP
Graduaat Informatica EHOKTSP
Graduaat Marketing EHOKTSP

Leerplannen modulaire opleidingen
Talen

Naar het overzicht netoverschrijdende leerplannen secundair volwassenenonderwijs per studiegebied
Leerplannen modulaire opleidingen
Beroepen
Naar het overzicht netoverschrijdende leerplannen secundair volwassenenonderwijs per studiegebied
Leerplannen modulaire opleidingen
HBO
Assistent Psychologie (2009)
Arbeidsorganisatie EcHOKTSP
Bedrijfsbeleid EcHOS
Biotechnologie HBO
Boekhouden EcHOKTSP
Chemie & textiel TeHOKTSP
Chemie TeHOKTSP
Cosmetische wetenschappen TeHOSP
Design & textiel TeHOKTSP
Elektromechanica TeHOSP
Gids (2009)
Graduaat bib-wezen & documentair
Graduaat fiscale wetenschappen HOSP
Graduaat Informatica
Industriële informatica TeHOSP
Logistiek transport en mobiliteit HBO
Marketing EcHOKTSP
Ondernemingscommunicatie HBO (2008)
Openbare Besturen EcHOSP
Reisleider (2009)
Telecommunicatietechnieken HBO
Tolk voor doven SoHOSP
Verkeerskunde EcHOKTSP
Verzekeringen EcHOSP

back to top